Olaf Rudolfsen

40 Years Experience
More than 1.500 films produced
Film Production & Website's - Hand in Hand
Olaf Rudolfsen
Film Director & Photographer

bEHOV FOR BOENHETER I NORGE

Det er faktisk et så stort og skrikende behov for boenheter for flykninger i Norge. Nå går også vår Justisminister ut ber det norske folk om å åpne opp sine hjem.  – Regjeringen åpner nå opp for at private hjem enten via bekjente eller eventuelle slektninger i Norge kan bli  en del av beredskapen for å ta imot Ukrainske flyktninger, forteller Justisminister Emilie Enger Mehl.

For å kunne åpne opp et flykningemottak i Norge, må man våære goskjent som driftsoperatør. UDI benytter for tiden Mercell som konkurransegjennomførings- og kontraktsadministrasjonsverktøy. Alle tilbydere må være registrert i Mercell for å kunne levere tilbud til UDI. Vi er selvfølgelig en del av disse tjenestene.

UDI må nå øke mottakskapasiteten med nærmere 3 000 plasser som følge av høye ankomster av ukrainske flyktninger. Samtidig varsler IMDi at dette medfører at bosettingstakten også må trappes opp.

 Emilie Enger Mehl er justis- og beredskapsminister, og har ansvar for blant annet asylmottakene og mottakssentrene.

110 millioner flykninger registrert på
verdensbasis per medio 2023 i flg UNHCR
UNHCR
UN Refugee Agency
Scroll to Top